Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Kort historikk i årstall

1874
”Eftermidagsskole for abnorme børn i Christiania” åpnet. Johan Anton Lippestad og Hans Hansen startet det første organiserte tilbudet for utviklingshemmede her til lands.

1881
Abnormskoleloven ble vedtatt. Denne loven påla staten undervisningsplikt for blinde, - døve og ”dannelsesdyktige” åndssvake.

1898
Emma Hjorth startet ”Fru Emma Hjorths pleie – og arbeidshjem for åndssvake”.

1915
Staten overtok Emma Hjorths Hjem.

1917
Staten opprettet Klæbu pleiehjem.

1934
Lov om sterilisering av åndssvake og sinnslidende vedtas. 

1949
Betalingsloven ble innført; Staten forpliktet seg til å betale oppholdet på godkjente hjem for åndssvake.

1952
Landsplanen ble vedtatt. Landet ble delt inn i 7 administrasjonsområder som skulle ha innbyrdes samarbeidende institusjoner og en sentralinstitusjon.

1961 
Undervisningsplanen for pleiepersonalet ved Emma Hjorths Hjem ble godkjent, og den treårige vernepleierutdanninga ble etablert.

1967
Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede (NFPU) stiftes.

1969
HVPU (Helsevern for psykisk utviklingshemmede) etableres med den nye sykehusloven av 1969, som overdrar ansvaret for sykehusene fra staten til fylket.

1973
Lossiusutvalget la fram sin innstilling.

1985
Lossius 2-utvalgets innstilling ble lagt fram. Her konkluderes det med at sentralisnstitusjonene bør legges ned.

1991
HVPU avvikles og kommunene overtar omsorgsansvaret ovenfor hovedpersonene.

1996
De siste beboerne på sentralinstitusjonene skal være flyttet ut.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.