Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

De bortsatte fra Horten er hos jevne gårdbrukere, 14.11.1949

De bortsatte fra Horten er hos jevne gårdbrukere som betrakter dem som familiemedlemmer

Stor forskjell på dem og ”pleiepasientforretningen” i Heddalen

Fakta

Datering:
1949-11-14
Perioder:
Før HVPU-reformen

Horten Arbeiderblad

        Landets aviser har i de siste dagene brakt alarmerende meldinger om vanrøkt av bortsatte pleiepasienter. Det gjelder 20 pasienter fra Oslo kommune som er bortsatt hos Erik Digene i Heddalen. Forholdet ble oppdaget av to kontrollører fra Oslo forsorgsvesen. Da de kom for å inspisere ble de fort klar over at ikke alt var som det skulle være. Riktignok fant de at sovesaler og sengeutstyr var utmerket, men da de fant møll i sengklærne og støv i vaskevannsfatene fikk de en mistanke om at sovesalen i det hele tatt ikke var i bruk. De reiste, men foretok straks etter en uventet nattinspeksjon og fikk sin mistanke bekreftet. Sovesalene ble ikke brukt. Pasientene sov derimot på stabburet, i fjøset og på loftet og de hadde ikke sengklær, men hadde over seg noen skitne filler. De kledde ikke av seg, men lå i gangklærne for ikke å fryse.
        For dem som har pårørende bortsatt på denne måten, må en slik melding som ovenstående sikkert virke som et slag, og de spør seg sikkert selv om deres egne kanskje også er utsatt for en slik rå behandling.
        Vi har vendt oss til sosialsjef Kristiansen og bedt ham redegjøre for framgangsmåten ved bortsetting av pleiepasienter fra Horten og hvilken kontroll Hortens forsorgsvesen foretar med deres behandling.
        - Vi har 23 personer bortsatt hos gårdbrukere, opplyser sosialsjefen. Innen forsorgsstyret har vi et utvalg som to ganger i året foretar kontroll av forpleiningsstedene og ellers foretar vi her fra kontoret leilighetsvis kontroll – og vi melder ikke fra på forhånd om når vi kommer. Jeg tror jeg tør si at alle våre bortsatte har det bra alle sammen og at de nærmest blir betraktet som familiemedlemmer. En må her være oppmerksom på at det er stor forskjell på våre pleiesteder og det stedet som nå blir behandlet i avisene. Det stedet i Heddalen er basert på å ta imot peliepasienter, altså som en slags forretning, mens våre pleiepasienter er bortsatt hos jevne småbrukere som har hatt kontakt med vårt kontor i mange år. Vi kjenner disse menneskene og jeg vil si som min oppfatning at det er en stor oppofrelse av dem å ta imot disse pasientene. Det viser seg forresten også at når våre gamle forbindelser faller fra, så har vi svære vanskeligheter med få nye, ja i dag er det så og si umulig å få bortsatt folk.
        - Synes De at slik bortsetting er en bra ordning?
        - I noen tilfelle kan den være bra. For mange, særlig for yngre folk, er det helsebot i at de får være med i arbeidet på gården slik at de ikke blir sittende utenfor og overlatt til seg selv. Men ellers vil jeg ha sagt at det beste er å anbringe dem i gamlehjem eller i pleiehjem.
        - Har det noen gang hendt at dere har måttet ta en pasient fra pleieforeldrene og anbringe ham eller henne hos andre?
        - Nei, det har ikke hendt i min tid.
        - Men de som er erklært sinnsyke, hven tar seg av dem?
        - De som erklæres for sinnsyke blir sendt til Lier sinnsykeasyl. Her blir de så klassifisert og enten blir de anbrakt i selve asylet eller de blir plassert i de såkalte koloniene som asylet driver eller de blir anbrakt i privat pleie som står helt under asylets kontroll. Vi har ingenting å gjøre med disse pasientene utover det økonomiske.

        Vi vil gjerne føye til at vi er enig med sosialsjefen når han sier at det beste ville være om en kunne anbringe disse menneskene i pleiehjem eller i gamlehjem. Vi kan ikke fri oss for å føle et lite ubehag ved å tenke på at disse syke menneskene jo igrunnen blir overlatt til ”en leg behandling” som burde være et tilbakelagt stadium.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Bilde til De bortsatte fra Horten er hos jevne gårdbrukere, 14.11.1949

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.