Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Søk i minnene

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen som ga treff med søket arne skouen.

Utvalgt:

Emma Hjorths Hjem

Emma Hjorths Hjem var landets første og inntil 1917 eneste institusjon for utviklingshemmede.

Bilde til Emma Hjorths Hjem

Emma Hjorth

Les mer...

Klæbu - Hallsetheimen

Bilde til Klæbu - Hallsetheimen

Klæbu Pleiehjem i 1950-årene, før den store utbyggingen

Les mer...

Trastad

Da freden kom i 1945 og det moderne Norge skulle bygges ut, var Klæbu Pleiehjem i Trøndelag det nordligste organiserte tilbud for psykisk utviklingshemmede.

Bilde til Trastad

Trastad i Kvæfjord kommune

Les mer...

 

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.