Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Søk i minnene

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen som ga treff med søket arne skouen.

Utvalgt:

Klæbu - Hallsetheimen

Bilde til Klæbu - Hallsetheimen

Klæbu Pleiehjem i 1950-årene, før den store utbyggingen

Les mer...

Emma Hjorths Hjem

Emma Hjorths Hjem var landets første og inntil 1917 eneste institusjon for utviklingshemmede.

Bilde til Emma Hjorths Hjem

Emma Hjorth

Les mer...

Trastad

Da freden kom i 1945 og det moderne Norge skulle bygges ut, var Klæbu Pleiehjem i Trøndelag det nordligste organiserte tilbud for psykisk utviklingshemmede.

Bilde til Trastad

Trastad i Kvæfjord kommune

Les mer...

 

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.