Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Grønneviken AS

Grønneviken AS er en av Norges største vekstbedrifter med totalt ca. 270 ansatte, og er lokalisert på Laksevåg i Bergen. Bedriften startet i 1976 som en stiftelse, den gang finansiert over fylkeskommunens HVPU-budsjett. I 1988 ble Grønneviken AS et aksjeselskap, og i 1990 ble det et arbeidsmarkedstiltak under arbeidsdirektoratet.

Grønneviken AS tilbyr arbeids- og opplæringsplasser til mennesker som trenger arbeidstrening, spesiell tilrettelegging og som faller utenom det ordinære arbeidsmarkedet.

Grønneviken AS har 93 varige tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). Her arbeider mennesker med forskjellige funksjonsnedsettelser som gjør at de ikke kan arbeide i det ordinære arbeidsmarkedet. Bedriften har også 25 plasser på tiltaket Arbeidspraksis i skjermet virksomhet, 10 plasser på prosjektet Vilje Viser Vei, og 108 plasser på Arbeid med Bistand.

2/3 av dem som jobber på VTA er menn, og gjennomsnittsalderen er 40 år. Det er meget stabile arbeidstakere, og hele 25 % har arbeidet ved Grønneviken AS i mer enn 20 år. Vanlig arbeidstid er fra kl. 08.00 – 15.00, og man bør kunne arbeide i minimum 50 % stilling. Over halvparten arbeider i 100 % stillinger.

Grønneviken AS tilbyr praktiske, meningsfylte og varig tilrettelagte arbeidsplasser innen flere avdelinger. Arbeidsoppgavene blir tilpasset den enkeltes yteevne. Deltakerne kan velge mellom forskjellige avdelinger, og noen jobber ved flere avdelinger. De kan velge mellom arbeid ved bedriftens snekkeravdeling, mekanisk avdeling, refleksavdeling, lager- og logistikk, pakke- og montering, data- og kontoropplæring og kantine. Det legges vekt på at arbeidsoppgavene er tilpasset det ordinære arbeidsmarkedet. Først da blir arbeidsplassene utviklende, nyttige og meningsfulle for våre ansatte.

Du kan lese mer om Grønneviken AS hjemmesiden www.gvi.as.

 

Del med dine venner

Under ser du alle tekstene som er registrert fra Sør-Norge.

Bilde til Grønneviken AS

Noen av arbeidstakerne.

Bilde til Grønneviken AS

Flittige hender i pakkeavdelingen.

Bilde til Grønneviken AS

Fra refleksavdelingen.

Bilde til Grønneviken AS

Noen av de flotte refleksene som produseres.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.