Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Jæren Industripartner AS

Jæren Industripartner AS ble etablert i 1990 som AS med de tre Jærkommunene Klepp, Time og Hå som eiere. Bedriften har som visjon å bidra til at yrkeshemmede får personlig utvikling og økt livskvalitet gjennom meningsfylt arbeid. Det kan skje ved at vi aktivt integrerer yrkeshemmede i arbeidslivet og positivt påvirker holdningene til hva de kan tilføre arbeidsmarkedet.

Nå i 2008 har Jæren Industripartner 80 personer ansatt i varig tilrettelagt arbeid (VTA), 13 personer deltar på avklaringstiltak, 15 personer deltar i arbeispraksistiltak (APS), mens 48 personer er utplassert i ordinært arbeid med oppfølging og tilrettelegging fra tiltaket Arbeid med Bistand (AB). For øvrig tilbyr bedriften andre tiltak som Funksjonsvurdering og Raskere tilbake. Vi har også utviklet et tilbud som vi har kalt ”Snu i Døra” med den målsetting å hjelpe unge sosialhjelpsmottakere ut av sosialkontorets dører og over i arbeidslivet. Alle tiltakene leveres i henhold til samarbeidsavtaler med NAV Arbeid, Trygd og Sosial. For å betjene disse tiltakene har vi i overkant av 30 funksjonærer.

Ett mangfold av mennesker – med ett mangfold av historier, bakgrunn og forutsetninger, fordrer også ett mangfold av tilbud. Jæren Industripartner har utviklet en bredde av arbeidsilbud som blir tilrettelagt og tilpasset til hver enkelt. Vi tilbyr arbeid som er komplisert og krevende, men også arbeid som er enkelt med stor grad av gjentakelse. Noe for en hver smak og interesse, arbeidskapasitet og personlige behov. Vi har mekanisk verksted, pakke- og monteringsavdeling, refleksproduksjon, produksjon av paller og treemballasje samt produksjon og levering av lunsjmat. Innen disse avdelingene kan de ansatte få erfaring med både produksjon av varer og tjenester, men også andre funksjoner som lagerarbeid, logistikk, service, kundebehandling og transport. Vi har vektlagt at alt arbeid skal ha betydelig overføringsverdi til det omkringliggende næringslivet. Både produksjonsutstyr, prosesser, kvalitetsarbeid og service skal være så sammenlignbart som mulig og slik gi verdifull opplæring og arbeidstrening som er relevant for det videre arbeidslivet til hver enkelt.

Jæren Industripartner er opptatt av å tilby solide tjenester til de yrkeshemmede. For å sikre dette vil bedriften være blant de første i landet som blir sertifisert innen den europeiske kvalitetsstandarden EQUASS (European Quality Assurance for Social Services).

Besøk oss gjerne på våre nettsider WWW.JIAS.NO .

 

Del med dine venner

Under ser du alle tekstene som er registrert fra Sør-Norge.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.