Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Arbeids- og treningssenteret i Luster

Arbeids- og treningssenteret er Luster kommunes arbeids- og opplæringstilbud til ulike kategorier yrkeshemmede mennesker. Senteret har i dag rundt 20 yrkeshemmede arbeidstakere på fast plass, og et varierande antall på ulike foreløpige avtaler.


ATS ønsker å gi ulike grupper yrkeshemmede i Luster et best mulig tilpasset arbeids- og opplæringstilbud, og jobber derfor på tvers av avdelingsgrensene. Tilbudet er hele tiden under utvikling og justering for å kunne gi eksisterende og nye arbeidstakere et best mulig tilpasset og variert tilbud innenfor de ressursene som er tilgjengelige.

Arbeidsoppgavene ATS kan tilby er mange og varierte. Senteret er den største vedprodusenten i distriktet og tilbyr også transport av ved, samt at de driver postrute, har avtaler på transport av tøy og driver flyttehjelp. ATS har eget vaskeri som kan tilby rulling av duker og gardiner m.m., utleie av duker og reparasjon av arbeidstøy. En annen viktig side av virksomheten er kantinedrift og levering av skole- og jobbfrukt. Senteret har en egen grøntgruppe som kan påta seg oppdrag, og utfører også ulike former for pakking- og monteringsarbeid. Arbeidstakere har også muligheter for utplassering i andre virksomheter.

I tillegg til målet om å gi alle arbeidtakere meningsfulle oppgaver som er tilpasset hver enkelt, har senteret lagt vekt på tilknytningen til lokalsamfunnet. De varene og tjenestene som senteret står bak er forsøkt tilpasset både arbeidstakerne og kundene, og listen over samarbeidspartnere er lang. ATS driver en åpen og utadrettet virksomhet, og har har ofte besøk av andre virksomheter som ønsker å ta lærdom av hvordan de har lykkes i intergrere sin virksomhet i lokalsamfunnet.

ATS i Luster er ikke bare en arbeidsplass, men også en sosial møteplass som vektlegger trivsel. I tillegg til å gi arbeidstrening og læring av fremferd på arbeidsplass, ønsker senteret å være et sted for aktivitet, opplevelser og utfordringer, og en arena der en kan knytte vennskap og bygge nettverk.

ATS har fine og informative nettsider under Luster kommune (link) , der en blant annet kan se video og bilder, finne tidligere presseoppslag, og holde seg oppdatert på ”Nytt fra ATS” i alle utgaver av Lustranytt.

 

Del med dine venner

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Etter HVPU-reformen.

Bilde til Arbeids- og treningssenteret i Luster

Alle ved ATS i Luster på den tradisjonelle julemiddagen i desember 2007.

Bilde til Arbeids- og treningssenteret i Luster

Hver sesong produseres og selges det ca 7500 sekker ved.

Bilde til Arbeids- og treningssenteret i Luster

Tre biler og sterke karer klare til å hjelpe til med flytting.

Bilde til Arbeids- og treningssenteret i Luster

ATS vasker og ruller duker, gardiner og lignende. Anita Bøen (t.v.) og Eva Stein ved rulla.

Bilde til Arbeids- og treningssenteret i Luster

ATS har overtatt driften av Statkraftkantina mandager og fredager. På bildet ser du Irene og Annemor på kjøkkenet ved Statkraftkantina.

Bilde til Arbeids- og treningssenteret i Luster

Geir Inge er ute og leverer frukt til Gaupne skule i den nye frukttrilla. Et variert utvalg av frukt og grønsaker blir vasket og delt opp ved ATS, og så pakket i praktiske plastbakkar til hver klasse. Tilbudet om frukt og grønt går også til bedrifter og virksomheter i nærområdet, og det leveres blant annet til Rådhuset hver dag.

Bilde til Arbeids- og treningssenteret i Luster

Siden sommeren 2006 har ATS hatt en egen grøntgruppe, og her er Bjørn Urdahl i arbeid på Gaupne kyrkjegard. Grøntgruppa tar på seg oppdrag også andre steder, og står blant annet for plenklyppinga for Paxar/NTP.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.